Koji ispituje odrediti predaju reumatoidnog artritisa

biopsija koljena