Oštra bol u leđima u donjem dijelu leđa

bol u leđima u području ispod struka na desnoj strani