Kao bursitis koljeno razlikuje od reumatskog artritisa, reaktivni

Može li to biti pogoršanje, artritisa nakon fotodinamičku terapiju