Reumatoidni artritis - kršenje kolagena o kojoj vrsti razmjene