Za razliku od artralgija artritisa

hip flexor mišić u hip joint